titulna > ČASTI PROJEKTU - verejné obstarávanie > archív

archív


verejné obstarávanie - archív
verejné obstarávanie - archív
  Verejné obstarávanie Dátum zverejnenia Oznam Stav Výsledok
15. Výzva na predloženie ponuky - Správa, prevádzka a údržba cintorínov a domov smútku 27.4.2009 výzva (.pdf, 72kB) súťaž ukončená výsledok (.pdf, 60kB)
14. Integrovaný systém krízového riadenia v meste Martin – nadlimitná zákazka (služby) 30.3.2009 výzva (.pdf, 54kB) súťaž ukončená zrušenie (.pdf, 62kB)
13. Oprava ľadovej plochy – ZŠ Martin - podprahová zákazka (služba) 9.2.2009 výzva (.pdf, 74kB) súťaž ukončená výsledok
12. Rekonštrukcia strojovne chladenia Zimného štadióna v Martine – podprahová zákazka(stavebné práce), rokovacie konanie bez zverejnenia (havarijný stav) 26.4.2008 vyhlásenie (.pdf, 24kB) súťaž ukončená výsledok
11. Dohľadový a monitorovací systém ako súťaž krízového riadenia mesta Martin – I. etapa – Nadlimitná zákazka (tovar), užšia súťaž 1.8.2008 vyhlásenie (.pdf, 86kB) súťaž ukončená výsledok
10. Rekonštrukcia amfiteátra v Martine – podprahová zákazka (stavebné práce) 26.6.2008 výzva (.pdf, 72kB) súťaž ukončená výsledok
9. Zabezpečenie komunálnych služieb v meste Martin – nadlimitná zákazka (služby), užšia súťaž 13.3.2008 vyhlásenie (.pdf, 123kB) súťaž ukončená výsledok
8. Oznam o vyhlásení metódy verejného obstarávania - Pešia zóna mesta Martin, III. etapa 3.7.2008 vyhlásenie (.pdf, 82kB) súťaž ukončená výsledok
7. Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na zhotovenie diela „Sanácia proti vlhkosti historickej budovy Turčianskej galérie v Martine“ 22.9.2008 výzva súťaž ukončená výsledok
6. Súťaž návrhov ,, Vianočné osvetlenie“ mesta Martin 22.9.2008 výzva súťaž ukončená výsledok
5. Vianočná výzdoba mesta Martin – podlimitná zákazka (tovar), rokovacie konanie bez zverejnenia (autorské práva) 9.10.2008 pozvanie na rokovanie súťaž ukončená výsledok
4. Martin – vonkajší dopravný okruh – východný obchvat, technická štúdia – podprahová zákazka (služby) 4.12.2008 výzva (.pdf, 75kB) súťaž prebieha výsledok
3. Územný plán zóny – Martin – Košúty – rokovacie konanie bez zverejnenia na základe autorských práv 9.10.2008 pozvanie na rokovanie súťaž ukončená výsledok
2. Rekonštrukcia 3 základných škôl v meste Martin – podlimitná zákazka (stavebné práce) 21.11.2008 vyhlásenie (.pdf, 81kB) súťaž prebieha výsledok
1. Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke - Hracie prvky – Hviezdoslavov park v Martine 14.10.2008 výzva (.pdf, 74kB) súťaž ukončená výsledok