titulna > ČASTI PROJEKTU - verejné obstarávanie > aktuálne

aktuálne


verejné obstarávanie - aktuálne
  Verejné obstarávanie Dátum zverej. Oznam Stav Vybratý uchádzač Hodnota
zmlúv s DPH
zápisnice
62. Rekonštrukcia a výmena okien - začatie 1. etapy výmeny okien 19.5.2012 podprahová zákazka súťaž trvá - - -
61. Oprava strešnej asfaltovej krytiny na budove základnej školy 19.4.2012 podprahová zákazka súťaž trvá - - -
60. Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke - Zabezpečenie stavebno-technických prác pre realizáciu projektu "Pohybom ku zdraviu v zrelom veku" (č. PL-SK/ZA/IPP/II/067) 11.4.2012 podprahová zákazka
výzva
súťaž trvá - - -
59. Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Rekonštrukcia chodníkov na Národnom cintoríne v Martine – národná kultúrna pamiatka 3.4.2012 podprahová zákazka
výzva
súťaž ukončená oznámenie o uzavretí zmluvy oznámenie o uzavretí zmluvy zápisnice
správa o zákazke
58. Nákup a dodanie mäsa a mrazenej hydiny 8.3.2012 podlimitná zákazka súťaž ukončená oznámenie o výsledku viď zápisnice zápisnice
57. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Mesta Martin 6.3.2012 podlimitná zákazka súťaž trvá - - -
56. Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke - Rekonštrukcia historickej budovy Turčianskej galérie v Martine III. etapa 6.3.2012 podprahová zákazka
výzva
súťaž ukončená oznámenie o uzavretí zmluvy viď zápisnice zápisnice
správa o zákazke
55. Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Opravy (rekonštrukcia) mestských komunikácií na území mesta Martin v roku 2012 7.2.2012 podprahová zákazka
výzva
súťaž ukončená oznámenie o uzavretí zmluvy viď zápisnice zápisnice
správa o zákazke
54. Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Rekonštrukcia povrchu nadchodu N. Hejnej na Ľadovni 23.1.2012 podprahová zákazka
výzva
súťaž zrušená viď správa o zákazke viď zápisnica zápisnice
správa o zákazke
53. Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Nákup a dodanie 31 kusov notebookov 4.1.2012 podprahová zákazka
výzva
súťaž ukončená oznámenie o uzavretí zmluvy viď zápisnice zápisnice
správa o zákazke
52. Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Zabezpečenie stavebno-technických prác pre realizáciu projektu 12.12.2011 podprahová zákazka
výzva
súťaž zrušená viď správa o zákazke viď zápisnica zápisnice
správa o zákazke
51. Výzva na predloženie ponuky k podlimitnej zákazke – Územný generel dopravy mesta Martin 2.12.2011 podlimitná zákazka
výzva
súťaž ukončená oznámenie o výsledku viď zápisnice zápisnice
50. Dodávka stravovacích poukážok na stravovanie zamestnancov mestského úradu v Martine 8.11.2011 podlimitná zákazka súťaž ukončená oznámenie o výsledku viď zápisnice zápisnice
49. Rozvoz teplých jedál - obedov na území mesta Martin 7.11.2011 podprahová zákazka súťaž ukončená oznámenie o uzavretí zmluvy viď zápisnice zápisnice
správa o zákazke
48. Poskytovanie upratovacích služieb v administratívnej budove mestského úradu v Martine 4.11.2011 podprahová zákazka súťaž ukončená oznámenie o uzavretí zmluvy viď zápisnice zápisnice
správa o zákazke
47. Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Martin 21.10.2011 podlimitná zákazka súťaž ukončená oznámenie o výsledku viď zápisnice zápisnice
46. Nákup a dodanie dlažobných kociek pre rekonštrukciu chodníkov na Národnom cintoríne v Martine 10.10.2011 podprahová zákazka súťaž ukončená oznámenie o uzavretí zmluvy viď zápisnice zápisnice
správa o zákazke
45. Rekonštrukcia časti miestnych komunikácií v meste Martin a rekonštrukcia nadchodu pre peších 28.9.2011 podprahová zákazka súťaž ukončená oznámenie o uzavretí zmluvy viď zápisnice zápisnice
správa o zákazke
44. Poskytovanie upratovacích služieb v administratívnej budove mestského úradu v Martine 14.9.2011 podprahová zákazka súťaž zrušená viď správa o zákazke viď zápisnica zápisnica
správa o zákazke
43. Rekonštrukcia historickej budovy Turčianskej galérie v Martine III. etapa 30.8.2011 podprahová zákazka súťaž zrušená viď správa o zákazke viď zápisnica zápisnice
správa o zákazke
42. Nákup a dodanie špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na prepravnú službu 10.8.2011 podprahová zákazka súťaž ukončená oznámenie o uzavretí zmluvy viď zápisnica zápisnice
správa o zákazke
41. Nákup a dodanie viacúčelového stroja teleskopického rýpadla - nakladača pre potreby Mestského hasičského zboru Martin 10.8.2011 podlimitná zákazka súťaž ukončená oznámenie o výsledku viď zápisnica zápisnice
40. Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – „CHODNÍK ZDRAVIA“ (zabezpečenie stavebno - technických prác pre realizáciu projektu “Pohybom ku zdraviu v zrelom veku “ č. PL-SK/ZA/IPP/II/067) 10.8.2011 podprahová zákazka
výzva
súťaž zrušená viď správa o zákazke viď zápisnica zápisnice
správa o zákazke
39. Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke - Rekonštrukcia komunikácií na území mesta Martin 10.8.2011 podprahová zákazka
výzva
súťaž ukončená viď zápisnica viď zápisnica zápisnica
zápisnica
zápisnica
38. Výzva na predloženie cenovej ponuky 4/2011/SL 19.7.2011 výzva súťaž zrušená - -
37. Výzva na predloženie cenovej ponuky 3/2011/SP 30.3.2011 výzva súťaž zrušená - -
36. Výzva na predloženie cenovej ponuky 2/2011/SP 30.3.2011 výzva súťaž zrušená - -
35. Výzva na predloženie cenovej ponuky 1/2011/SP 14.3.2011 výzva súťaž ukončená HAKOM s.r.o. do 115.000,00
34. Výzva na predloženie cenovej ponuky 3/2011/SL 7.3.2011 písomné oslovenie súťaž ukončená Rescue Team Slovakia 10.000,00
33. Výzva na predloženie cenovej ponuky 2/2011/SL 31.1.2011 písomné oslovenie súťaž ukončená GAYA s.r.o. 6.263,11
32. Výzva na predloženie cenovej ponuky 1/2011/SL 21.1.2011 výzva súťaž zrušená žiadny
31. Výzva na predloženie cenovej ponuky 3/2010/SL 2.11.2010 výzva súťaž ukončená Akadémia vzdelávania pobočka Martin 6.358,00
30. Výzva na predloženie cenovej ponuky (e-aukcia)  24.8.2010 výzva súťaž ukončená Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. 10.756,00
29. Výzva na predloženie cenovej ponuky 21/2010/SP 24.8.2010 výzva súťaž ukončená Ľubomír Kadlčík st. 1.998,60
28. Výzva na predloženie cenovej ponuky (e-aukcia) 18.8.2010 výzva súťaž ukončená Samuel Kadlčík AQVAREL 2.950,00
27. Výzva na predloženie cenovej ponuky 20/2010/SP 18.8.2010 výzva súťaž ukončená Ľubomír Kadlčík st. 2.456,00
26. Výzva na predloženie cenovej ponuky 19/2010/SP 18.8.2010 výzva súťaž ukončená Ľubomír Kadlčík st. 1.925,00
25. Výzva na predloženie cenovej ponuky (e-aukcia)  9.8.2010 výzva súťaž ukončená Samuel Kadlčík AQVAREL 4.650,00
24. Výzva na predloženie cenovej ponuky (e-aukcia)  9.8.2010 výzva súťaž ukončená EUROVIA SK a.s.  do 50.000,00
23. Výzva na predloženie cenovej ponuky 18/2010/SP 4.8.2010 výzva súťaž ukončená Ľubomír Kadlčík st. 950,00
22. Výzva na predloženie ponuky  22.7.2010 výzva súťaž zrušená žiadny  žiadna
21. Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke 19.7.2010 výzva súťaž ukončená Cestné stavby Žilina s.r.o. 174.263,33
20. Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 17/2010/SP 9.7.2010 výzva súťaž ukončená Samuel Kadlčík AQVAREL 7.442,00
19. Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 16/2010/SP 30.6.2010 výzva súťaž ukončená Roman Facuna FAROSTAV 2.737,87
18. Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 15/2010/SP 24.6.2010 výzva súťaž ukončená Samuel Kadlčík AQVAREL 1.453,00
17. Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 14/2010/SP 24.6.2010 výzva súťaž ukončená Samuel Kadlčík AQVAREL 1.486,00
16. Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 13/2010/SP 17.5.2010 výzva súťaž ukončená cenové ponuky prekročili finančné možnosti VO žiadna
15. Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 12/2010/SP 17.5.2010 výzva súťaž ukončená Roman Facuna, Farostav 3.407,54
14. Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 11/2010/SP 17.5.2010 výzva súťaž ukončená Roman Facuna, FAROSTAV 1.585,46
13. Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 10/2010/SP 17.5.2010 výzva súťaž ukončená RICoS.s.r.o. 638,16
12. Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 9/2010/SP 7.5.2010 výzva súťaž ukončená RICoS s.r.o. 486,13
11. Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 8/2010/SP 5.5.2010 výzva súťaž ukončená RMS-STAV s.r.o. 1.209,99
10. Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 7/2010/SP 19.4.2010 výzva súťaž ukončená Brantner Fatra s.r.o. 670,00
9. Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 6/2010/SP 19.4.2010 výzva súťaž ukončená Milan Diškanec 975,00
8. Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 5/2010/SP 19.4.2010 výzva súťaž ukončená RMS-STAV s.r.o. 2.136,28
7. Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 4/2010/SP 16.4.2010 výzva súťaž ukončená TENZOR s.r.o. 1.794,52
6. Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 3/2010/SP 18.3.2010 výzva súťaž ukončená Samuel Kadlčík AQVAREL 1.436,64
5. Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 2/2010/SP 18.3.2010 výzva súťaž ukončená Samuel Kadlčík AQVAREL 3.565,65
4. Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 1/2010/SP 18.3.2010 výzva súťaž ukončená Samuel Kadlčík AQVAREL 2.147,90
3. Výzva na predloženie cenovej ponuky - Preloženie zastávky na Ul. Medňanského, Martin – miestna časť Priekopa 8.3.2010 výzva súťaž ukončená STAMA PLUS s.r.o. 2.048,95
2. Výzva na predloženie cenovej ponuky 18.2.2010 výzva súťaž ukončená SAD Žilina 0,00
1. Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke - Rekonštrukcia a rozšírenie Uzlovskej ulice v Martine 24.9.2009 výzva súťaž zrušená žiadny

žiadna