titulna > ČASTI PROJEKTU - prideľovanie bytov

prideľovanie bytov


politika prideľovania bytov

Správu bytového fondu Mesta Martin komplexne zabezpečuje nezisková organizácia Matra, n.o.. Všetky informácie o politike prideľovania bytov, správe bytového fondu, základné dokumenty, oznámenia o zasadaní bytovej komisie nájdete na internetovej stránke www.matramartin.sk.