titulna > ČASTI PROJEKTU - naše organizácie

naše organizácie


Televízia Turiec s.r.o.
založené: 1996
podiel: 100%
dozorná rada: Martin Lechan
  Mgr. Bruno Horecký
  Dušan Kubička
web: www.tvturiec.sk

Turiec a.s.
založené: 1999
podiel: 100%
predstavenstvo: Ing. Miroslav Lepeta
  Ing. Peter Kašuba
  Mgr. Tomáš Zanovit
dozorná rada: MUDr. Igor Homola
  MUDr. Tatiana Červeňová
  MUDr. Slavomír Šuch
web: www.parkovaniemartin.sk

MF PIC s.r.o.
založené: 2000
podiel: 57,5%
dozorná rada: Ing. Ladislav Bevilaqua
Ľudovít Lettrich
Ing. Milan Malík

RPIC
založené: 1992
dozorná rada: Ing. Milan Malík
web: www.rpicmt.sk

Martico a.s.
založené: 2001
podiel: 34%
predstavenstvo: Ing. Peter Sovík
dozorná rada: Martin Lechan
Ing. Peter Matejka
  MUDr. Tatiana Červeňová
  Zita Sekerková
web: www.stefe.sk/martin/

Martico s.r.o.
založené: 1992
podiel: 16,6%
dozorná rada: Ing. Peter Špaňo
web: www.martico.sk

Garáže Martin a.s.
založené: 1994
podiel: 33,99%
predstavenstvo: Ing. Viliam Grajciar
dozorná rada: MUDr. Ľubomír Sýkora
  Zita Sekerková

Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
založené: nadobudnuté transformáciou SSV a.s.
podiel: 52%
dozorná rada: Ing. Milan Malík
MUDr. Igor Homola
Tibor Adamko
web: www.turvod.sk

Združenie Malá Fatra
založené: 2006
výkonný výbor: Alexander Zacharides
  Ing. Rudolf Kollár

Klaster TURIEC – Združenie cestovného ruchu
založené: 2009
prezídium: Mgr. art. Andrej Hrnčiar

RETAS a.s.
založené: 1993
podiel: 39,5%
dozorná rada: Mgr. Ján Zuberec
  PaedDr. Peter Vons
predstavenstvo: Ing. Milan Malík
  Ing. Ladislav Bevilaqua

MATRA, n.o.
založené: 2005
podiel: 100%
správna rada: Zita Sekerková
  PaedDr. Peter Vons
  Tibor Adamko
  MUDr. Igor Homola
  Ing. Milan Malík
  Mgr. Martin Kalnický
  Ľubomír Vaňko
  Ing. Marián Buocik
  Mgr. Ján Zuberec
dozorná rada: Ing. Rudolf Kollár
  MUDr. Milan Benko
  Ing. Viliam Grajciar
  MUDr. Tatiana Červeňová
  Ľudovít Lettrich
web: www.matramartin.sk

Centrum kultúry MARTIN, n.o.
založené: 2009
podiel: 100%
správna rada: Mgr. Peter Cabadaj
Ing. Stanislav Škorňa
Mgr. Bruno Horecký
dozorná rada: Doc., MUDr. Katarína Adamicová PhD.
Dušan Kubička
Martin Lechan

Brantner Fatra s.r.o.
založené: 1993
podiel: 15%
web: www.brantnerfatra.sk

BIC, s.r.o.
založené: 1993
podiel: 34%
poznámka: v likvidácii

Martimex, a.s.
nadobudnuté: 1994
podiel: 0,4%
web: www.martimex.sk

Unibanka, a.s. Bratislava
nadobudnuté: 1994
podiel: 0,23%
web: www.unicreditbank.sk

Agroinvest, správc. spol. a.s. Bratislava
nadobudnuté: 1994

Lyžiarske stredisko Martinské hole a.s. v konkurze
založené: 1994
dozorná rada: Ing. Stanislav Janiš

Rozpočtové organizácie mesta

Správa športových zariadení
založené: 2001
riaditeľ: Bc. Štefan Balošák
web: www.sportzar.sk

Útvar hlavného architekta
založené: 1996
riaditeľ: Mgr. art. Róbert Dúbravec
web: www.martin.sk/uha


Stav k 19.10.2011