titulna > ČASTI PROJEKTU - územné plánovanie

územné plánovanie


politika územného plánovania a stavebného úradu
Politiku územného plánovania v meste Martin komplexne zabezpečuje rozpočtová organizácia Útvar hlavného architekta mesta Martin. Všetky informácie z tejto oblasti nájdete na internetovej stránke www.martin.sk/uha .
dokumenty:

VZN týkajúce sa záväzných častí územného plánu, urbanistické štúdie