titulna > ČASTI PROJEKTU - etika zamestnancov

etika zamestnancov


politika etiky - etická infraštruktúra a konflikt záujmov zamestnancov mesta

Politika etiky sa zaradila do sedemnástich problematických oblastí, ktoré boli identifikované v rámci spolupráce s Transparency International Slovensko (TIS). Na základe požiadavky tejto mimovládnej organizácie bola vytvorená nová pracovná pozícia Splnomocnenec pre Etiku. Jeho úlohou je dbať na nestranný a nezávislý výkon samosprávy v súlade s verejným záujmom. Zo spolupráce s TIS vzišla aj požiadavka na vytvorenie Rady pre etiku ako poradného orgánu primátora, ktorý je mimo iného zodpovedný za podporu dodržiavania etického kódexu.


dokumenty:

Smernica rady pre etiku (.pdf, 191kB)
Smernica pre sťažnosti (.pdf, 689kB)
Etický kódex zamestnanca mesta Martin (.pdf,  93kB)
Zásady odmeňovania volených predstaviteľov mesta Martin (.pdf, 747kB)