titulna > ČASTI PROJEKTU - prístup k informáciám

prístup k informáciám


politika prístupu k informáciám o fungovaní miestnej samosprávy
Za účelom plného zosúladenia Pravidiel na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnou legislatívou bolo už koncom roka 2008 prijaté nové znenie smernice č. IMS-SM-012 Pravidlá na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2009. Najväčšou zmenou bolo obmedzenie vyberania poplatkov za sprístupnenie informácií, keď mesto vyberá poplatky iba v prípade, že ich úhrn presiahne sumu 5 EUR a zapracovanie novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám týkajúcej sa poskytovania informácií zrakovo postihnutým žiadateľom.
dokumenty:

Dodatok ku rokovaciemu poriadku MsZ
Rokovací poriadok komisií MsZ (.pdf, 99kB)
Zápisnice MsZ a komisií MsZ
Informácie pre zrakovo hendikep. občanov
Archív elektronickej úradnej tabule