titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - mestský úrad > etický kódex

etický kódex


Dňom 1.6.2009 mesto Martin zavádza etický kódex pre zamestnancov MsÚ. Základným cieľom tohto Etického kódexu zamestnanca mesta Martin je definovanie pravidiel pre nestranný výkon verejnej správy ako základ pre budovanie dôvery zo strany verejnosti v činnosti jej jednotlivých predstaviteľov. Etický kódex stanovuje pravidlá správania sa a konania zamestnanca mesta Martin, pričom konkretizuje práva a povinnosti zamestnanca mesta. Etický kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov mesta. Zamestnanec mesta Martin je fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k zamestnávateľovi – mestu. Verejný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov. Osobný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám .

Na stiahnutie:
Etický kódex zamestnanca mesta Martin (.pdf, 93kB)