titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > dotácie 2007

dotácie 2007

Poskytnutá  dotácia z rozpočtu mesta za rok 2007  Komisiou sociálno - zdravotnou  v Sk

1. Špeciálna základná škola  - 19 800,- Detské leto 2007 - letný integračný tábor
2. Slovenský zväz zdravotne - postihnutých, okresná rada Martin  - 28 000,- Liečebno - relaxačný pobyt pre zdravotne postihnutých občanov
3. SZZP ZO č.9  - 1 500,- Zakúpenie nabíjačky a nabíjacích batérií do tlakomeru, dve sady petangových gúľ
4. OZ Radostná staroba - 25 800,- Bezbariérový vstupný vestibul
5. Asociácia nepočujúcich Slovenska - OZ - 5 000,- Sociálno-rehabilitačný kurz nepočujúcich v Bojniciach, liečebné procedúry
6. Slovenská únia proti osteoporóze - 6 000,- Liečebné procedúry v Turčianskych Tepliciach
7. Gymnázium V.P.Tótha, OZ - 4 000,- Basketbalový turnaj pracovníkov školstva
8. ZŠ a MŠ pri Martinskej FN  - 6 000,- Tvorivé dielne - nákup kancelárskeho materiálu, farby, laky, modelovacie hmoty
9. ILCO klub stomikov - 20 000,- Rekreačný pobyt v Bojniciach a Vysokých Tatrách, časopis Turč. stomici
10. OZ Matka a dieťa Turca - 62 000,- Rekonštrukcia a nákup zariadenia Neonatologickej kliniky
11. OZ Turčianske Venuše - 22 000,- Prenájom plavárne
12. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - 5 000,- Nákup kompenzačných pomôcok a optických pomôcok
13. OZ Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR - 14 600,- Realizácia projektu Nie si sám, náklady na prevádzku centra, liečebno-rekondičné pobyty
14. OZ MANUS - 97 300,- Zariadenie skupinovej miestnosti - stoličky, stôl, didaktické pomôcky, odborné vedenie skupín
16. OZ SENIORA - 2 000,- Vzdelávacia činnosť seniorov - administratíva, informačné materiály, kancelárske potreby
17. OZ Asociácia náhradných rodín - 2 000,- Záujmová činnosť detí z detských domovov a ich náhradných rodín
18. OZ HOSPICE - 20 000,- Cyklus školení dobrovoľníkov a pracovníkov v starostlivosti o zomierajúcich, ich rod. príslušníkov a blízkych
19. OZ MOTÝĽ - 28 000,- Rehabilitácia postihnutých detí - plaváreň, hydromasáže, relaxačné cvičenia
20. Zväz diabetikov Slovenska - 20 000,- Komplexná edukácia diabetikov a rizikových skupín
21. JUNIORKLUB - 15 000,- Rehabilitačno-relaxačné plávanie pre deti a mládež, prenájom plavárne