titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > dotácie 2007

dotácie 2007

Poskytnutá finančná dotácia v zmysle VZN č. 63 mesta Martin Komisiou kultúry, školstva a vzdelávania v roku 2007 v Sk

1. Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine - 10 000,- Turčianska harmonika - kultúrne podujatie v MSD
2. AMAVET klub - 5 000,- Záujmová krúžková činnosť pre žiakov ZŠ a SŠ
3. Juniorklub CVČ - 29 500,- Výročie detského folklórneho súboru Turiec- krojové vybavenie
4. Výtvarný ateliér T - Mgr. Libuša Turicová - 5 000,- VI. krajinársky kurz žiakov - tvorivé dielne výtvarného ateliéru
5. Turčianska galéria v Martine - 30 000,- Karol Ondreička - retrospektíva
6. Tanečná škola TANDŽI - 14 000,- Letné akcie mesta Martin
7. Združenie priateľov Detského divadelného súboru Kamarát, o.z. - 20 000,- Divadlo očami detí, naštudovanie novej detskej inscenácie
8. Dychová hudba Turčianka - 10 000,- Martinské hudobné leto 2007
9. Český spolek v Martině - 4 500,- Setkání s jubilanty
10. Súkromná stredná umelecká škola - 30 000,- Labyrint - intermediálny workshop SSUŠ v Martine
11. Spolok Turčianske mažoretky - 20 000,- Šitie kostýmov - 16 kusov
12. Detský folklórny súbor Turiec pri PK - 20 000,- 25. výročie Detského folklórneho súboru
13. Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole - 30 000,- 85. výročie založenia ZUŠ v Martine
14. Špeciálna základná škola - Praktická škola - 17 000,- Spolupráca študentov Gymnázia J. Lettricha so žiakmi Praktickej školy v Martine s mentálnym postihnutím
15. Klub zberateľov pivovarských suvenírov PORTER CLUB - 5 000,- Medzinárodné stretnutie zberateľov pivovarských suvenírov
16. Turčianska knižnica - 30 000,- Tvorcovia kníh medzi deťmi - 24 podujatí
17. Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. - 30 000,- Publikácia PhDr. Eva Králiková, Ján Hrušovský: Obrázky starého Martina
18. Súkromná materská škola Ul. P. Mudroňa - 5 000,- Rozprávkový les - na chate Osikovo
19. Rodičovské združenie pri ZŠ Ul. priehradná - 5 000,- Dejepisná súťaž pre 8. ročník - Viem, čo viem
20. T-klub HJT Martin - 20 000,- Výstava Téčko 1997 - 2007 pri príležitosti 10. výročia organizovania výstav v T-klube
21. ZŠ a MŠ A. Bernoláka - 10 000,- Podujatia pri príležitosti hosťovania partnerských škôl z Čiech a Poľska
22. K.A.B.A. Slovensko - Univerzita tretieho veku - 20 000,- Záujmové vzdelávanie starších ľudí v oblasti informatiky a anglického jazyka
23. Detvianska umelecká kolónia - 10 000,- Medzinárodné maliarske sympózium - Turiec 2007
24. Členské ústredie Matice slovenskej - 20 000,- Martinské matičné dni