titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > dotácie 2007

dotácie 2007

Mimoriadne dotácie z rozpočtu mesta 2007 v Sk

Hokejbalový klub - VMČ Košúty - 13 900,-
Hokejbalový klub pri MsP - VMČ LJT - 3 000,-
Hokejbalový klub pri MSP - VMČ Stred - 3 000,-
Hokejbalový klub pri MsP - VMČ Záturčie - 3 000,-
Mestský hádzanársky klub - 100 000,-
Turčianska galéria - projekt Socha v meste 150 000,-
Škola volá - VMČ LJT 10 000,-