titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > dotácie 2007

dotácie 2007

Dotácie zo zvláštnych zdrojov primátora za rok 2007 v Sk

1. ALTEC – Ing. Alexander Lilge - 16 300,- Úhrada Fa- nákup cien do tomboly - LCD televízor na divadelný ples SKD, dňa 13.01.2007
2. Turiec, a.s. - 3 000,- Úhrada Fa - parkovné karty pre daňový úrad v Martine do CMZ k vykonávaniu kontroly dodrž. zákona
3. EUROGASTRO - Ivana Farská - 10 000,- Úhrada Fa - uhradenie recepcie pre účastníkov 41.ročník Slovenského zimného zrazu turistov v Martine
4. ALTEC - Ing. Alexander Lilge - 4 990,- Úhrada Fa - nákup cien do tomboly - veža značky JVC UX-H100 na ples KDH, 10.02.2007
5. Slovenské komorné divadlo Martin - 50 000,- Úhrada Fa - refakturácia časti nákladov na kultúrny program v SKD - ples SKD
6. TENIS Martin, s.r.o. - 15 000,- Úhrada Fa - prenájom športovej haly a organizačné zabezpečenie tenisového turnaja " Primátor Cup 2007"
7. JUDO CLUB Martin, s.r.o. - 10 000,- Úhrada Fa - prenájom šport. haly - usporiadanie futbalového turnaja " Primátor Cup 2007" ml. žiakov
8. Klub bežeckého lyžovania – Ján Holiga - 5 000,- Finančná dotácia určená na zabezpeč. podujatia "Ceny Jedľovín - Memoriál J. Polláka" M-SR veteránov
9. ALTEC – Ing. Alexander Lilge - 4 990,- Úhrada Fa - nákup cien do tomboly - DVD Orava MS-705 na ples ZMOTu, dňa 17.03.2007
10. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - 5 000,- Finančná dotácia určená na celoročné krytie nákladov rozpočtu ObV SZPB v roku 2007
11. Turčiansky mariášový klub v Martine - 7 500,- Finančná dotácia určená na Veľkonočný mariáš. turnaj- cena pre víťaza - III. miesto
12. Kovomat, s.r.o. Martin - 2 500,- Úhrada Fa - nákup cien pre víťazov XII. roč. Majstrovstiev Turčianskeho regiónu jednotlivcov v mariáši
13. Klub priateľov T.G.Masaryka a M.R.Štefánika - 5 000,- Finančná dotácia určená na celoročné zabezpečenie činnosti klubu v roku 2007
14. Športovostrelecký klub mesta Martin - 18 000,- Finančná dotácia určená na zakúpenie vec. cien pre 4. kolo streleckej extraligy a 2. ročník Ceny mesta
15. Penzión Čierna pani v Martine - 4 800,- Úhrada Fa - ubytovanie pre účastníkov VII. ročníka Martinskej literárnej jari 24.-27.04.2007
16. T.A.T. Martin - 5 000,- Finančná dotácia určená na uhradenie časomiery - 1. ročník Martin. mestského duatlonu v Martine
17. Tenisový klub Záturčie - 5 000,- Finančná dotácia určená na zakúpenie cien pre víťazov , uhradenie sály, ihriska na rómsky futbal. turnaj
18. Mestský STK VTJ Martin - 20 000,- Finančná dotácia určená pre reprezentantov mesta Martin na 1. MS družstiev veteránov v stolnom tenise
19. JLF UK Martin a I. interná klinika v Martine - 10 000,- Finančná dotácia určená na zakúpenie daru odovzdaného na XVII. Diabetologických dní v Martine
20. Slovenský zväz zdravotne postihnutých - 1 500,- Finančná dotácia určená na zakúpenie cien pre víťazov 10. ročníka kolkárskej súťaže
21. Hokejbalový klub ŠKB MARKO Martin - 5 000,- Finančná dotácia určená na uhradenie ubytovania a cestovných nákladov na MS v hokejbale v Nemecku
22. Mestský šachový klub Martin - 3 500,- Finančná dotácia určená na zakúpenie putovného pohára primátora mesta - šachový turnaj detí ZŠ
23. Slovenská spoločnosť pre naturál. kulturistiku - 7 000,- Finančná dotácia určená na uhradenie nákladov na ME v naturálnej kulturistike vo Francúzsku
24. T.A.T. Martin - 10 000,- Finančná dotácia určená na uhradenie časomiery - 5. ročník Turčianskeho amatérskeho triatlonu v Martine
25. VAV & ROSSI, s.r.o. Martin - 10 000,- Finančná dotácia určená na náklady výroby stolných kalendárov " Kalendár miest a obcí Turca 2008"
26. Hokejbalový klub mestskej polície - 5 000,- Finančná dotácia určená na zakúpenie cien pre víťazov 6. ročníka hokejbalového turnaja ZŚ CUP 2007
27. Ing. Hrivnák Ján - 10 000,- Úhrada Fa za tlmočenie konferencie -Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve v Martine
28. Republikové centrum - ZTPM - 10 000,- Finančná dotácia určená na uhradenie ubytovania reprezentácie na 7 medzinárodnej ABILYMPIÁDE v Japonsku
29. Mestský hádzanársky klub v Martine - 20 000,- Finančná dotácia určená na uhradenie dopravy a ubytovania pre hádzanárov MHáK na ME v Krakowe
30. SZ ZP - OR v Martine - 3 000,- Finančná dotácia určená na zakúpenie cien pre víťazov 16. roč. Martin. šport. hier zdravotne postihnutých
31. Sídlisková TJ Medokýš Martin - Ľadoveň - 10 000,- Finančná dotácia určená za účelom uhradenia ubytovania reprezentácie na ME v Holandsku 22.-30.06.2007
32. Martinská fakultná nemocnica - 24 454,- Finančná dotácia poskytnutá na úhradu Fa -vydanie publikácie 40r. Kliniky tuberkulózy a pľúc. chorôb 300 ks.
33. T-klub HJT Martin - 7 000,- Finančná dotácia pridelená za účelom zabezpeč. 15.roč.tenis. turnaja CLUB CUP, dňa 04.08.2007
34. Hokejbalový klub ŠKB MARKO Martin - 8 000,- Finančná dotácia určená na pokrytie nákladov medzinárodného turnaja PRIMÁTOR CUP 2007
35. Klub bežeckého lyžovania - 5 000,- Finančná odmena - Ceny pre pretekárov 17.roč. Slovenského pohára v preteku v behu do vrchu, 04.08.07
36. JAWA KLUB - Martin - 2 000,- Finančná dotácia poskytnutá za účelom uhradenia nákladov 63. výročia SNP " Do zbrane" 26.8.2007 v Martine
37. 3 MK -SLUŽBY - Kožuch M. - 2 491,- Finančná dotácia poskytnutá na zakúpenie vzduchovej pušky - MS 2007 v šport. streľbe ako hlavná cena
38. Mestský šachový klub v Martine - 2 000,- Finančná dotácia určená na zakúpenie cien pre víťazov šach. turnaja Memoriál I.Achimského1.9.2007
39. Športovostrelecký klub mesta Martin - 2 000,- Finančná dotácia určená na zakúpenie cien X.roč. Ceny primátora a Majstrovstvá ŽSK 21.-22.07.2007
40. Turčianske šachové centrum - 12 000,- Finančná dotácia určená na činnosť klubu pre rok 2007 /organizovanie popularizač. a nábor. turnajov /
41. Regionálne vzdelávacie centrum v Martine - 2 500,- Úhrada Fa - dodanie publikácie "Manažérske schopnosti v miestnej a regionálnej samospráve" v počte 10 ks
42. Hokejbalový klub ŠKB MARKO Martin - 10 000,- Finančná dotácia určená na zakúpenie cien pre víťazov EP v hokejbale FC 2007 v dňoch 7.-9.9.2007
43. Športový klub jazdenia EQUIMART-MT - 5 000,- Finančná dotácia určená na zaplatenie rozhodcov a materiálno - technické zabezpečenie celoslovenských jazdeckých pretekov - VII. roč.
44. OZ Gymnázium V. Paulínyho Tótha v Martine - 10 000,- Finančná dotácia určená na zabezpečenie slávnostného stretnutia "Absolventské doznievanie" -140. výročie
45. Jednota dôchodcov na Slovensku - 10 000,- Finančná dotácia určená na celoročné krytie nákladov na činnosť a existenciu okres. organizácie JDS
46. Horská služba na Slovensku - 10 000,- Finančná dotácia určená na zakúpenie záchranárskeho materiálu, výstroje a výzbroje pre členov HS
47. Turčianska galéria v Martine - 15 000,- Finančná dotácia určená na vydanie katalógu k výstave M. Havránková - vernisáž "Odkaz M.H." fotografie
48. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek - 5 000,- Finančná dotácia určená na úhradu abstraktov a tlač programu prednášok na X. konferencii sestier
49. Spojená škola v Martine - 3 000,- Finančná dotácia určená na výrobu tričiek s logom mesta Martin - Krajské kolo v bedmintone pre ZŠ a SŠ ŽSK
50. GLADIOL P - Lelek Peter - 2 000,- Finančná dotácia určená na refakturáciu nákladov - výstava kvetov s medzinárodnou účasťou v SNM
51. Atletický klub ZŤS Martin - 20 000,- Finančná dotácia určená na preplatenie nákladov - zakúpenie výstroje pre slovenskú reprezentantku L. Klocová
52. Špeciálna základná škola - 10 000,- Finančná dotácia určená na zakúpenie výtvarného a spotrebného. materiálu "Vianoce v škole 2007 - ŠZŠ MT."
53. Tanečný klub DEEP MARTICO, OZ - 30 000,- Finančná dotácia určená na zabezpečenie prenájmu priestorov a zakúp. vec. cien "Veľká cena mesta"
54. Tanečný klub DEEP MARTICO, OZ - 20 000,- Finančná dotácia určená na refundáciu nákladov - cestovné náklady na" ME a SP 2007 Disco Dance "
55. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - 5 000,- Finančná dotácia určená na refundáciu nákladov - prenájom priestorov "Slávnostná akadémia nevidiacich"
56. Martinské hokejové tigre - 7 000,- Finančná dotácia určená na zakúpenie vec. cien pre víťaz. mužstvá 6. ročníka ŠHT o pohár primátora
57. HIPERKA, OZ - 10 000,- Finančná dotácia určená na vykonávanie činnosti OZ a zakúpenie bezpečnostných pomôcok pre záchr.
58. Športový klub WHITE TRAS - 5 000,- Finančná dotácia určená na organizačné zabezpečenie a zakúpenie cien v súťaži DOSKA.SK SNOWBORD
59. UK JLF v Martine - 12 750,- Finančná dotácia určená na refundáciu nákladov so zabezpečením spoločenského obeda "Galandove dni"
60. MHK - oddiel ženského ľadového hokeja - 5 000,- Finančná dotácia určená na refundáciu nákladov tlač materiálov "EP majstrov v ľadovom hokeji žien"
61. EUROGASTRO -stravovacie služby - 6 840,- Úhrada Fa - príprava a podanie vianočnej kapustnice pre zamestnancov MsÚ Martin
62. Jednota dôchodcov Slovenska - 5 000,- Finančná dotácia určená na refundáciu nákladov- tlač propagačných materiálov a zakúpenie cien - Kraj. šport. hry seniorov
63. CANTICA COLLEGIUM MUSICUM - 100 000,- Finančná dotácia urč. na refundáciu cestovných a ubytovacích nákladov spojených zo zabezpeč. na koncertnom turné
64. Reklamná a umelecká agentúra PLUS - 50 000,- Finančná dotácia určená na prenájom priestorov a honorárov pre účinkujúcich HVIEZDOLETU 2007