titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > dotácie 2009

dotácie 2009

Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta v roku 2009

V nasledujúcich tabuľkách sú zobrazené dotácie poskytnuté jednotlivým subjektom v roku 2009 v členení podľa typov dotácií. Údaje sú pravidelne aktualizované: