titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > typy dotácií

typy dotácií

Typy dotácií z rozpočtu mesta

Z rozpočtu mesta je možné žiadateľovi o poskytnutie dotácie každoročne poskytnúť dotácie v zmysle VZN č.63 , ktoré z hľadiska kompetencií pri rozdeľovaní dotácií je možné rozdeliť do nasledovných typov: