titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > ciele poskytnutia

ciele poskytnutia

Rozvoj školstva a vzdelávania
  • Rozvoj školstva a vzdelávania, so zvážením
    a) realizácie netradičnej na báze najnovších vedeckých poznatkov a metód projektovanej aktivity,
    b) závažnosti podujatia zameraného na obsah, činnosti, resp. históriu inštitúcie,
    c) nevyhnutnosti realizácie projektu zameraného na skvalitnenie výučby a vzdelávania,
    d) predpokladaného prínosu uskutočnenia podujatia.