titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > ciele poskytnutia

ciele poskytnutia

Ochrana a tvorba životného prostredia
  • Ochrana a tvorba životného prostredia, so zvážením
    a) predpokladaného vplyvu na zlepšenie stavu životného prostredia.