titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > ciele poskytnutia

ciele poskytnutia

Zdravotníctvo a sociálne služby
 • Zdravotníctvo a sociálne služby, so zvážením
  a) podpory aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich liečenia, pracovného a spoločenského uplatnenia, najmä sezónneho a víkendového charakteru,
  b) podpory aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách zdravotne postihnutých a medzi rodinami navzájom,
  c) podpory vytvárania zdravého náhradného rodinného zázemia, najmä u detí bez rodičov,
  d) podpory vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych a telovýchovno-športových aktivít zdravotne postihnutých a detí bez rodičov,
  e) podpory preventívnych programov a projektov v oblasti zdravia a zdravotníckej osvety,
  f) podpory osôb ohrozených sociálnym vylúčením a osôb sociálne vylúčených.