titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií > ciele poskytnutia

ciele poskytnutia

Telovýchova, šport a mládež
 • Telovýchova, šport a mládež a iné aktivity mládežníckych organizácií, so zvážením
  a) stavu členskej základne,
  b) výkonnostnej úrovne a dosiahnutých výsledkov,
  c) spolupráce s mestom Martin pri zabezpečovaní rozvoja telovýchovy a športu na území mesta Martin,
  d) predpokladaného prínosu a formy uskutočnenia podujatia,
  e) rozvíjania a skvalitnenia tradičných telovýchovno-športových podujatí na území mesta Martin.