titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - sociálna pomoc > zariadenia soc. služieb

zariadenia soc. služieb

Zariadenia sociálnych služieb v meste Martin poskytujú sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 78 a jeho dodatku o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin .

Mesto Martin - Mestský úrad prevádzkuje

Podporné služby zabezpečuje