titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - financovanie > rozpočet mesta 2009

rozpočet mesta 2009

schválený rozpočet mesta na rok 2009

príjmy
výdavky - akcie
výdavky - ekonomické členenie
fond rozvoja bývania
rozpočet SŠZ
rozpočet TIK
rozpočet UHA
rozpočet - rekapitulácia

viacročný rozpočet mesta na rok 2009 - 2011

príjmy
výdavky - akcie
výdavky - ekonomické členenie
fond rozvoja bývania

programový rozpočet 2009


čerpanie rozpočtu 1. - 3. štvrťrok

príjmy, výdavky, ŠFRB
komentár k čerpaniu

schválená 3. zmena rozpočtu za rok 2009


záverečný účet rozpočtu mesta za rok 2009