titulna > PROJEKTY - parlament mladých > icm

icm


Informačné centrum mladých v Martine

Rok založenia: 1998
IČO: 361 37 979
Otváracie hodiny: denne okrem soboty
od 15:00 - 20:00
Riaditeľ:
Ing. Jozef Ristvej
0903 326 158
Konzultant:
Ing. Helena Ristvejová
0903 945 987

Služby:

Informačný a pracovný servis:
 • databáza voľných pracovných miest pre získanie krátkodobého a trvalého zamestnania
 • informácie o voľbe povolania a výbere zamestnania
 • adresáre inštitúcií a organizácií v oblasti trhu práce
 • informácie o práci v zahraničí
Vzdelávanie:
 • informácie o možnostiach štúdia na Slovensku a v zahraničí
 • štipendijné pobyty
 • rekvalifikačné a jazykové kurzy
 • adresáre organizácií a inštitúcií v oblasti vzdelávania
Cestovanie:
 • informácie o možnosti cestovania na Slovensku a v zahraničí
 • informácie o cestovnom ruchu
Odborné poradenstvo:
 • informačné linky v oblastiach právneho, psychologického, sociálneho, zdravotného a ekonomického zabezpečenia
 • odborné poradenstvo v oblasti závislosti návykových a psychotropných látok
Občan a spoločnosť:
 • Informácie o Európskej Únii
 • Informačný servis o činnosti Rady Európy
Program "Cesta k povolaniu"
 • Program CESTA K POVOLANIU je počítačový program, ktorý slúži našim klientom pri rozhodovaní o voľbe povolania a výbere zamestnania. Je určený pre všetky vekové skupiny a vzdelanostné úrovne. Obsahuje zoznam povolaní a ďalšie potrebné informácie, ktoré sú dôležité pri rozhodovaní a voľbe povolania.
Internet
 • V priestoroch ICM je prístup k internetu pre všetkých, ktorí potrebujú služby z našej ponuky, taktiež je možná práca na PC počítači s možnosťou kvalitnej laserovej tlače XEROX tlačiarňou, scanovanie obrázkov a dokumentov s OCR a možnosť napaľovania nosičov CD a DVD.
Priestory

V budove, kde sídli ICM Martin je možné krátkodobo využívať priestory na stretávanie, vzdelávanie a pod. Kapacita učební je od 10 do 40 miest.

Viac na:

http://icm.sk/index.php/icm_ma/
http://icm.sk/index.php
 

Www linky:

http://www.eurodesk.sk/ - Európska informačná sieť pre mladých
http://www.iuventa.sk/  - Iuventa