titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - doprava > parkovací systém

parkovací systém

Mesto Martin a Turiec, a.s., ako prevádzkovateľ, predstavujú Martinský parkovací systém. Upravuje parkovanie v centrálnej zóne mesta Martin v rámci prispôsobovania sa novým trendom v urbanistických koncepciách slovenských miest a európskym trendom skvalitňovania parkovania v mestách.

Parkovací systém vychádza z potrieb motoristu. Informačné zariadenia navádzajú na voľné miesta v danej zóne, čo motoristom šetrí čas a pohonné hmoty. Efektívnymi zmenami zároveň zvyšuje počet parkovacích miest. V niektorých zónach ostáva cena za parkovanie nezmenená, v tých vyťažených sa však zaviedlo vyššie parkovné. Neznamená to však, že musíte platiť viac. Je len na vás, ktorú zónu si pre parkovanie zvolíte.

Aktuálne informácie pre parkovanie v meste Mrtin nájdete na stránke www.parkovaniemartin.sk.


kontakty

Infolinka: 043 / 4204 474
Mobil: 0911 545 011
Kontaktný email: info@parkovaniemartin.sk
Pripomienky a postrehy: pripomienky@parkovaniemartin.sk
web:www.parkovaniemartin.sk

predaj parkovacích kariet

Turiec, a.s., Mestský úrad Martin, 5. poschodie, č.d. 503

Predajná doba: 
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 12:00
Na základe dohody Vás vybavíme i mimo stránkové dni.