titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - šport > športoviská v meste

športoviská v meste

Objekt: Dopravné ihrisko

dopravné ihrisko

Športovisko: asfaltové cestičky
Adresa: Ul. Jilemnického
Rozmery: 
Povrch:
Mestská časť:
Sever
Majiteľ: Mesto Martin
Prevádzkovateľ:
CVČ Kamarát
Možnosti využitia:
 dopravná výchova pre deti a mládež
Kontakt:
 0903 326 158
Druhy športov: 
Aktualizácia:
22.3.2011