titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - šport > športoviská v meste

športoviská v meste

Objekt: Detské ihrisko

preliezačky

Športovisko: preliezačky, pieskovisko
Adresa: Ul. Moyzesova
Rozmery:
10 x 15 m
Povrch: tráva

Mestská časť:
Stred
Majiteľ: Mesto Martin
Prevádzkovateľ:
VMČ
Možnosti využitia:
 športovanie mládeže na sídlisku
Kontakt: 
Druhy športov: 
Aktualizácia:
1.8.2004