titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - IMS > certifikát

certifikát

MsÚ Martin sa na základe potrieb ďalšieho napredovania úradu smerom k poskytovaným službám klientom sa rozhodol zaviesť integrovaný manažérsky systém a to uplatnením požiadaviek na Systém kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2000 a Systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:1996 a perspektívne i ďalších manažérskych systémov.
Certifikát kvality