25.11.2013, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie cenovej ponuky k podlimitnej verejnej zákazke – „Rekonštrukcia častí komunikácií asfaltom AC 16 (ABS II) na území mesta Martin“

Predmetom zákazky sú rekonštrukcie poškodenia komunikácií na území mesta Martin. Práce na rekonštrukcii častí mestských komunikácií (predmet diela) budú realizované v priebehu rokov 2014-2015 a to po častiach, na základe jednotlivých e-mailových obj...

...pokračovanie článku
05.06.2013, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Rozšírenie parkovacích plôch na Ul. Makovického

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s použitím elektronickej aukcie na predmet zákazky – „Rozšírenie parkovacích plôch na Ul. Makovického...

...pokračovanie článku
17.04.2013, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Rekonštrukcia pojazdnej časti II. etapy Pešej zóny

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s použitím elektronickej aukcie na predmet zákazky – „Rekonštrukcia pojazdnej časti II. etapy Pešej zóny“...

...pokračovanie článku
02.02.2013, verejné obstarávanie- archív

Oznámenie o vyhlásení verejnej anonymnej ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov „Martin – SIM“

ÚHA mesta Martin ku dňu 04.02.2013 vyhlasuje súťaž návrhov „Martin – SIM“, verejnú anonymnú ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov s udelením cien podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

...pokračovanie článku
23.01.2013, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie dokladov a dokumentov vrátane cenovej ponuky do e-aukcie na dodanie zákazky: Renovácia tonerov

Predmetom verejného obstarávania je poskytovanie služieb renovácie tonerov pre tlačiarne k počítačom, profylaktickej údržby tlačiarní a zabezpečenie záručného servisu tlačiarní. ...

...pokračovanie článku
21.01.2013, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Rekonštrukcia chodníka a parkoviska

Predmetom verejného obstarávania je obstaranie zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác, rekonštrukcie chodníka na ulici Kollárova II. etapa a parkoviska na ulici Ondrejova č. 1-5. ...

...pokračovanie článku
14.01.2013, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie cenovej ponuky k podlimitnej verejnej zákazke – Opravy komunikácií na území mesta Martin

Výzva na predloženie cenovej ponuky k podlimitnej verejnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s použitím elektronickej aukcie na predmet zákazky – „Opravy komunikácií na území mesta Martin“...

...pokračovanie článku
14.01.2013, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie cenovej ponuky k podlimitnej verejnej zákazke –Rekonštrukcia a prístavba objektu Mestskej polície Martin-Ľadoveň

Výzva na predloženie cenovej ponuky k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s použitím elektronickej aukcie na predmet zákazky – „Rekonštrukcia a prístavba objektu Mestskej polície Martin- Ľadoveň“ ...

...pokračovanie článku
16.12.2012, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke –Vytvorenie a prevádzka novej internetovej stránky mesta Martin

Predmetom verejného obstarávania je vytvorenie a prevádzka novej internetovej stránky Mesta Martin. ...

...pokračovanie článku
18.10.2012, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Stavebné úpravy a dodávka a montáž klimatizačných jednotiek

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Stavebné úpravy a dodávka a montáž klimatizačných jednotiek Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s použitím elektronickej aukcie na predmet zákazky – ...pokračovanie článku

06.08.2012, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Likvidácia psích exkrementov a drobného odpadu

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na poskytnutie služby s použitím elektronickej aukcie na predmet zákazky – Likvidácia psích exkrementov a drobného odpadu ...

...pokračovanie článku
26.07.2012, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Rekonštrukcia chodníkov na Jahodníckom cintoríne v Martine

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s použitím elektronickej aukcie na predmet zákazky - „Rekonštrukcia chodníkov na Jahodníckom cintoríne v Martine“ ...

...pokračovanie článku
25.07.2012, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Materiálno-technické vybavenie pátracej jednotky Mestského hasičského zboru

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Materiálno-technické vybavenie pátracej jednotky Mestského hasičského zboru...

...pokračovanie článku
25.07.2012, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Rozšírenie parkovacích plôch na Ul. A. Stodolu, Martin-Záturčie

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s použitím elektronickej aukcie na predmet zákazky – „Rozšírenie parkovacích plôch na Ul. A. Stodolu, Martin-Záturčie“ ...

...pokračovanie článku
25.07.2012, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Stavebné práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení, šatne a umyvárne

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s použitím elektronickej aukcie na predmet zákazky – „Stavebné práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení, šatne a umyvárne“...

...pokračovanie článku
19.06.2012, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Rekonštrukcia chodníka na Ul. Kollárova

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s použitím elektronickej aukcie na predmet zákazky - „Rekonštrukcia chodníka na Ul. Kollárova“. ...

...pokračovanie článku
11.04.2012, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na zhotovenie diela s použitím elektronickej aukcie na predmet zákazky - Zabezpečenie stavebno-technických prác pre realizáciu projektu "Pohybom ku zdraviu v zrelom veku" (č. PL-SK/ZA/IPP/II/067)...

...pokračovanie článku
03.04.2012, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke – Rekonštrukcia chodníkov na Národnom cintoríne v Martine – národná kultúrna pamiatka

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s použitím elektronickej aukcie na predmet zákazky - Rekonštrukcia chodníkov na Národnom cintoríne v Martine – národná kultúrna pamiatka...

...pokračovanie článku
14.03.2012, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie ponuky k elektronickej aukcii/dražbe - Drevené stánky

Výzva na predloženie ponuky k elektronickej aukcii/dražbe Odpredaj hnuteľného majetku mesta – Drevené stánky s príslušenstvom“ ....

...pokračovanie článku
06.03.2012, verejné obstarávanie- archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke - Rekonštrukcia historickej budovy Turčianskej galérie v Martine III. etapa

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na zhotovenie diela na predmet zákazky - „Rekonštrukcia historickej budovy Turčianskej galérie v Martine III. etapa“...

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 |