07.04.2014, ponukové konania- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 2/NP/2014

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 2/NP/2014 podľa zverejnenej ponuky na úradnej tabuli mesta a webovom sídle Mesta Martin...

...pokračovanie článku
21.02.2014, ponukové konania- archív

Zápis zo zasadnutia komisie v rámci ponukového konania “Ponuka na nájom vyhradených parkovacích miest – stanovištia TAXI"

Zápis zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie podaných žiadostí v rámci ponukového konania “Ponuka na nájom vyhradených parkovacích miest – stanovištia TAXI na miestnych komunikáciách prípadne iných verejných priestranstvách vo vlastníctve Mesta Mar...

...pokračovanie článku
13.02.2014, ponukové konania- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 1/NP/2014

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 1/NP/2014 podľa zverejnenej ponuky na úradnej tabuli mesta a webovom sídle Mesta Martin...

...pokračovanie článku
28.01.2014, ponukové konania- archív

Ponuka na nájom vyhradených parkovacích miest - stavištia TAXI vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č. 1/2014

Mesto Martin v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Martin č. 101 o výkone taxislužby na území mesta Martin vyhlasuje ponuku na nájom vyhradených parko...

...pokračovanie článku
20.01.2014, ponukové konania- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 1/NP/2014

Mesto Martin v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mes...

...pokračovanie článku
10.01.2014, ponukové konania- archív

Zápis zo zasadnutia komisie

Zápis zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie podaných žiadostí v rámci ponukového konania “Ponuka na nájom vyhradených parkovacích miest – stanovištia TAXI na miestnych komunikáciách prípadne iných verejných priestranstvách vo vlastníctve Mesta Mar...

...pokračovanie článku
10.12.2013, ponukové konania- archív

Ponuka na nájom vyhradených parkovacích miest - stavištia TAXI vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č. 2/2013

Mesto Martin v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Martin č. 101 o výkone taxislužby na území mesta Martin vyhlasuje ponuku na nájom vyhradených parko...

...pokračovanie článku
05.12.2013, ponukové konania- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 11/NP/2013

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 11/NP/2013. Výberová komisia sa stretla dňa 5.12.2013 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov č. 11/NP/2013, ktorá bola zv...

...pokračovanie článku
14.11.2013, ponukové konania- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 11/NP/2013

Mesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctv...

...pokračovanie článku
08.11.2013, ponukové konania- archív

Zápis zo zasadnutia komisie

Zápis zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie podaných žiadostí v rámci ponukového konania “Ponuka na nájom vyhradených parkovacích miest – stanovištia TAXI na miestnych komunikáciách prípadne iných verejných priestranstvách vo vlastníctve Mesta Mar...

...pokračovanie článku
28.10.2013, ponukové konania- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 10/NP/2013

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 10/NP/2013. Výberová komisia sa stretla dňa 24.10.2013 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov č. 10/NP/2013,...

...pokračovanie článku
15.10.2013, ponukové konania- archív

Ponuka na nájom vyhradených parkovacích miest - stavištia TAXI vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č. 1/2013

Mesto Martin v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Martin č. 101 o výkone taxislužby na území mesta Martin vyhlasuje ponuku na nájom vyhradených parko...

...pokračovanie článku
07.10.2013, ponukové konania- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 10/NP/2013

Mesto Martin v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mes...

...pokračovanie článku
30.09.2013, ponukové konania- archív

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „PREDAJ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU č. 4/2013“

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „PREDAJ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU č. 4/2013“ podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastnícke...

...pokračovanie článku
30.09.2013, ponukové konania- archív

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „PREDAJ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU č. 2/2013“

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „PREDAJ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU č. 2/2013“ podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastnícke...

...pokračovanie článku
26.09.2013, ponukové konania- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 9/NP/2013

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 9/NP/2013. Výberová komisia sa stretla dňa 26.9.2013 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov č. 9/NP/2013, ktorá bola zver...

...pokračovanie článku
06.09.2013, ponukové konania- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 09/NP/2013

Mesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom ...

...pokračovanie článku
23.08.2013, ponukové konania- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky priameho prenájmu voľných nebytových priestorov

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 8/NP/2013....

...pokračovanie článku
13.08.2013, ponukové konania- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 7/NP/2013

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 7/NP/2013. Výberová komisia sa stretla dňa 25 .7.2013 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov č. 7/NP/2013, ktorá bola zve...

...pokračovanie článku
08.08.2013, ponukové konania- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 08/NP/2013

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 08/NP/2013 Mesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 Všeobecného ...

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |