26.03.2014, výberové konanie- archív

Výberové konanie

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Me...

...pokračovanie článku
14.02.2014, výberové konanie- archív

Výberové konanie

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Smernicou o obsadzovaní voľných pracovných miest Mesta Martin informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade ...

...pokračovanie článku
09.02.2014, výberové konanie- archív

Výberové konanie na výkonného riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu TURIEC-KREMNICKO

Predstavenstvo Oblastnej organizácie cestovného ruchu TURIEC-KREMNICKO vyhlasuje výberové konanie na výkonného riaditeľa....

...pokračovanie článku
23.01.2014, výberové konanie- archív

Výberové konanie

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martin...

...pokračovanie článku
03.01.2014, výberové konanie- archív

Výberové konanie

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martin...

...pokračovanie článku
21.12.2013, výberové konanie- archív

Výberové konanie

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Smernicou o obsadzovaní voľných pracovných miest Mesta Martin informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade ...

...pokračovanie článku
10.12.2013, výberové konanie- archív

Výberové konanie

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Me...

...pokračovanie článku
19.11.2013, výberové konanie- archív

Výberové konanie

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Me...

...pokračovanie článku
14.10.2013, výberové konanie- archív

Výberové konanie

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Me...

...pokračovanie článku
26.08.2013, výberové konanie- archív

Výberové konanie

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Me...

...pokračovanie článku
08.04.2013, výberové konanie- archív

Výberové konanie

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Me...

...pokračovanie článku
22.01.2013, výberové konanie- archív

Výberové konanie

Mestský úrad Martin vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP). ...

...pokračovanie článku
12.11.2012, výberové konanie- archív

Výberové konanie

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Smernicou o obsadzovaní voľných pracovných miest Mesta Martin informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade ...

...pokračovanie článku
24.10.2012, výberové konanie- archív

Výberové konanie

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine...

...pokračovanie článku
12.10.2012, výberové konanie- archív

Výberové konanie - referent majetku

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Smernicou o obsadzovaní voľných pracovných miest Mesta Martin informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade...

...pokračovanie článku
23.08.2012, výberové konanie- archív

Výberové konanie - príslušník priameho výkonu služby

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Me...

...pokračovanie článku
23.08.2012, výberové konanie- archív

Výberové konanie - referent materiálno technického zabezpečenia

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Me...

...pokračovanie článku
14.08.2012, výberové konanie- archív

Výberové konanie

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Smernicou o obsadzovaní voľných pracovných miest Mesta Martin informuje o dvoch voľných pracovných miestach na Mests...

...pokračovanie článku
03.07.2012, výberové konanie- archív

Oznámenie o výberovom konaní - vedúci odboru komunálnych služieb

Mesto Martin v súlade s ust. § 5 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Me...

...pokračovanie článku
22.06.2012, výberové konanie- archív

Útvar hlavného architekta mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Útvare hlavného architekta mesta Martin

Útvar hlavného architekta mesta Martin súlade s ust. § 6 ods.1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na ÚHA mesta Martin....

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 |