15.04.2014, úradné oznamy- archív

Ukončenie prevádzky starého webu

Dňa 10.4.2014 bola do prevádzky spustená nová www stránka mesta Martin...

...pokračovanie článku
04.04.2014, úradné oznamy- archív

Mesto Martin svietilo na modro

V utorok 1. apríla a v stredu 2. apríla si mohli obyvatelia a návštevníci mesta Martin už po tretí krát všimnúť netradičné modré osvetlenie budovy Millenia. Osvetlenie má na svedomí iniciatíva „Rozvieťme to na modro“ – Light it up blue, ktorá takýmto...

...pokračovanie článku
04.04.2014, úradné oznamy- archív

Martinčania čistia svoje okolie

V sobotu 22. marca začala v meste Jarná očista, ktorej centrom bolo okolie Jahodníckych hájov a prameňa Medokýš. Minulý víkend sa do očisty zapojila aj mestská časť Podháj-Stráne a Záturčie. Najbližšie víkendové dni sa uskutoční očista Chodníka zdrav...

...pokračovanie článku
01.04.2014, úradné oznamy- archív

„Zelená oáza v Košútoch“

Do zanedbaného jazierka v Košútoch sa opäť vráti život. Obyvatelia Košút sa môžu tešiť, že v blízkosti sídliska vznikne nová prírodná oddychová zóna. Projekt mesta Martin získal podporu 4000 EUR v grantovom programe Zelené oázy 2014, ktorý vyhlásil...

...pokračovanie článku
29.03.2014, úradné oznamy- archív

Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva

Dňa 31.3.2014 od 9.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na r...

...pokračovanie článku
26.03.2014, úradné oznamy- archív

Rozhodnutia na poplatok za komunálne odpady budú aj tento rok doručené priamo do domácností.

Mestský úrad Martin oznamuje občanom, že v mesiaci apríl budú priamo do domácností roznášané rozhodnutia na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. Mesto Martin poplatok nezvyšovalo, výška poplatku na rok 2014 je 25,- € tak...

...pokračovanie článku
19.03.2014, úradné oznamy- archív

Zapojte sa aj vy do očisty nášho mesta

Mesto Martin a poslanci mestských častí Košúty, Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany, Podháj-Stráne, Priekopa, Sever, Stred a Záturčie Vás pozývajú na jarnú očistu. Jarná očista pod záštitou primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara bude prebiehať v jednotlivých ...

...pokračovanie článku
17.03.2014, úradné oznamy- archív

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č. 2/NP/2014

Mesto Martin v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mes...

...pokračovanie článku
14.03.2014, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:...

...pokračovanie článku
14.03.2014, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to: ...

...pokračovanie článku
11.03.2014, úradné oznamy- archív

Jarná očista už o pár dní

V termíne od 21.3.2014 – 26.05.2014 sa uskutoční jarná očista v meste Martin. Po celom meste spolu bude rozmiestnených 183 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú slúžiť na dostatočné vyčistenie priestorov okolo našich bydlísk. Mesto Martin túto slu...

...pokračovanie článku
10.03.2014, úradné oznamy- archív

Veľkonočné trhy – VÝZVA PRE TRHOVNÍKOV

Záujemcovia o predaj remeselného tovaru na tradičných Veľkonočných trhoch, ktoré sa uskutočnia 17. apríla 2014, sa môžu do 31. marca 2014 uchádzať o miesto na jarmoku formou žiadosti o užívanie verejného priestranstva....

...pokračovanie článku
10.03.2014, úradné oznamy- archív

Vývoz komunálneho odpadu z rodinných domov

Na základe dodatku č. 3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 77 o dopadoch bude vývoz komunálneho odpadu z rodinných domov na území mesta Martin od 13. marca 2014 prebiehať každý týždeň. Dni jednotlivých vývozov zostávajú nezmenené....

...pokračovanie článku
06.03.2014, úradné oznamy- archív

Výberové konanie

Mesto Martin v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejno...

...pokračovanie článku
06.03.2014, úradné oznamy- archív

Výberové konanie

Mesto Martin v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejno...

...pokračovanie článku
06.03.2014, úradné oznamy- archív

R O Z H O D N U T I E

Primátor Mesta Martin v zmysle § 18 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom mesta Martin (ďalej len „VZN“) v platnom znení vo veci návrhu majetkovoprávneho odboru Mestského úradu Martin, so sídlom: Námestie S...

...pokračovanie článku
05.03.2014, úradné oznamy- archív

Zimná údržba skončila

V roku 2013 sme rozhodnutím náčelníka operačného štábu zimnej údržby na území mesta začali so zimnou údržbou 24. novembra. Spravidla zimná údržba v meste trvá od 15. novembra do 15. marca. Mesto však priebežne sleduje vývoj počasia a operatívne reagu...

...pokračovanie článku
20.02.2014, úradné oznamy- archív

Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva

Dňa 24.2.2014 od 14.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na ...

...pokračovanie článku
11.02.2014, úradné oznamy- archív

Na vyčínanie vandalov doplácame bez výnimiek všetci

Vandalizmus ako jeden z negatívnych javov v spoločnosti robí vrásky kompetentným nielen v našom meste. Ničia sa lavičky, ostatný mobiliár, smetné nádoby, ale i detské ihriská či oddychové zóny. Na nie lacné opravy sa, žiaľ, skladáme všetci....

...pokračovanie článku
08.02.2014, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:...

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |