Zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 7/NP/2010

pridané: 19.11.2010, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná fotografiaVýberová komisia sa stretla dňa 18.11.2010 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov v zložení :
- Ing. Ján Zajac
- JUDr. Martina Harajdičová
- Ing. Dušan Laššák
- Mgr. Iveta Šugarová

Predmetom vyhodnotenia boli ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu vyhlásené na internetovej stránke Mesta Martin. Komisia prerokovala a doporučuje primátorovi mesta potvrdiť nasledovné výsledky výberového konania :

1. Kancelárie v administratívnej budove na ul. Kollárova 90 :
Č. 110 o výmere 13,00 m²
Č. 220 13,73 m²
Č. 221 13,94 m²
Č. 219 18,00 m²
Č. 113 20,00 m²
Č. 210 25,32 m²
Č. 104 – 108 136,62 m²
O prenájom miestností nebol prejavený záujem.

2. Obchodné priestory na Ul. Nade Hejnej 5 o výmere 149 m².
O prenájom priestorov nebol prejavený záujem.

3. Obchodné priestory na Námestí protifašistických bojovníkov na Podháji o výmere 65,19 m².
O prenájom priestorov prejavila záujem firma DE – AQUA, spol. s r.o., Hrdinov SNP 5713, 03601 Martin pri ponukovej cene 10 €/m²/rok. Priestory bude využívať na bezplatné poradenské služby obyvateľstvu v oblasti deratizácie, dezinfekcie – nepodnikateľský účel.
Pretože záujemca splnil všetky podmienky súťaže, komisia navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s firmou DE – AQUA, spol. s r.o., Martin pri cene 10 €/m²/rok..

4. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne vo výmenníkovej stanici EB 2 Ľadoveň, ul. Gogoľova o výmere 35 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

5. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne vo výmenníkovej stanici CVS Centrum, ul. Budovateľov o výmere 70 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

6. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne vo výmenníkovej stanici CVS Centrum, ul. Budovateľov o výmere 70 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

7. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne vo výmenníkovej stanici CVS Centrum, ul. Budovateľov o výmere 110 m².
O prenájom priestoru prejavil záujem p. Marcel Hora-Drevoart, Krivánska 1567/1, 03601 Martin pri ponukovej cene 25 €/m²/rok na skladové priestory.
Pretože záujemca splnil všetky podmienky súťaže, navrhuje komisia uzatvoriť nájomnú zmluvu so záujemcom za cenu 25 €/m²/rok.

8. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne vo výmenníkovej stanici EB 1 Ul. Michaelliho o výmere 24,6 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

9. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne v areáli bývalých Technických služieb na Ul. Tehelná 1.
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

10. Obchodné priestory na Ul. A. Stodolu v Záturčí (pešie plato)
Obchodné priestory o výmere 263,0 m², skladové priestory o výmere 144 m², chodby 39 m², ostatné priestory o výmere 80 m².

O priestory nebol prejavený záujem .

11. Obchodné priestory v podchode pre peších na Ul. Kohútovej o výmere 27,45 m²
O prenájom nebol prejavený záujem.

12. Priestory vo výmenníkovej stanici EB-K 2 na Ul. Záturčianskej o výmere 69,08 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

13. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ul. Divadelná 17 o výmere 14,24 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

14. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ulici P. Mudroňa 27 o výmere 51,33 m².
O prenájom prejavila záujem p. Marta Kručinská, Košútska 6, 036 01 Martin pri ponukovej cene 5 €/m²/rok ako sídlo patchworkárskeho klubu.
Pretože záujemkyňa splnila všetky podmienky súťaže, komisia doporučuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s p. Kručinskou za cenu 5 €/m

15. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ulici B. Bullu č.15 o výmere nebytových priestorov 549,27 m² a priľahlým pozemkom o výmere 1690 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

16. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ulici B. Bullu č.13 v budove bývalých detských jaslí
1. Prízemie, vchod zo západnej strany o výmere 32,13 m²
O prenájom nebol prejavený záujem.
2. I. poschodie, prevádzkové priestory, 108,3 m², príslušenstvo 75,56 m²
O prenájom nebol prejavený záujem.
3. I. poschodie, kancelárske priestory o výmere 17 m².
O prenájom prejavil záujem Ing. Miroslav Mališák, A.Stodolu 52, 036 01 Martin, pri ponukovej cene 25 €/m²/rok ako kancelársky priestor.
Pretože záujemca splnil všetky podmienky súťaže, komisia navrhuje uzatvoriť s Ing. Mališákom nájomnú zmluvu za cenu 25 €/m²/rok.
4. II. Poschodie, prevádzkové priestory 163,98 m², príslušenstvo 15 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

17. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ulici N. Hejnej o výmere 31,46 m² a 41,63 m².
O prenájom priestorov nebol prejavený záujem.

18. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ulici P. Mudroňa vo výmenníkovej stanici EB 2 Prednádražie o výmere 122 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

19. Reklamná skrinka 3 ks v podchode pre peších na Ul. Kohútovej.
O prenájom jednej skrinky prejavil záujem Maxa Reality, s.r.o, M.Rázusa 836/8, Prievidza 97 101 pri ponukovej cene 265 €/skrinku/rok.
Pretože záujemca splnil všetky podmienky súťaže, komisia navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu so záujemcom v cene 265 €/skrinku/rok.

Zápis vypracoval dňa 18.11.2010 Ing. Ján Zajac – predseda komisie