Výberové konanie v organizácii Matra, n.o.

pridané: 04.05.2010, kategória: výberové konanie - archív

Ilustračná snímkaRiaditeľ Matra, n. o. vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta na pozíciu "REFERENT TECHNICKÉHO ODDELENIA“.

Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie s maturitou. Požiadavky: vodičský preukaz typu B, ovládanie práce s PC. Motivačný list spolu s profesijným životopisom zasielajte na emailovú adresu: mbrzakova@matramartin.sk s označením predmetu „Výberové konanie“, prípadne doručte na adresu : Matra, n. o., Šoltésovej 23, 036 01 Martin v termíne do 17. 05. 2010,

Informácie o pracovnom mieste „referent technického oddelenia“

- náplňou práce bude kontrolovanie ubytovacieho poriadku a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov a uzatvorenej platnej nájomnej zmluvy u jednotlivých nájomníkov, a to najmä kontrolovanie čistoty, pokoja v bytovom dome a iné, vyberanie platieb nájomného a nedoplatkov na základe pokynov nadriadeného.

Miesto práce:
Martin

Druh pracovného pomeru:
pracovný úväzok s flexibilnou pracovnou dobou

Predpokladaný termín nástupu:
01. jún 2010