Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta účtovníčka

pridané: 17.03.2010, kategória: výberové konanie - archív

ilustračná fotografiaRiaditeľ Matra, n. o. vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta na pozíciu "ÚČTOVNÍČKA " na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské, resp. vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru. Požiadavky: prax s vedením podvojného účtovníctva vrátane spracovania účtovnej závierky min. 5 rokov, znalosť zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov, zákona o DPH, ovládanie práce s PC

Motivačný list spolu s profesijným životopisom zasielajte na emailovú adresu:

mbrzakova@matramartin.sk s označením predmetu „Výberové konanie“,

prípadne doručte na adresu : Matra, n. o., Šoltésovej 23, 036 01 Martin v termíne do 28. 03. 2010.