Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta účtovníčka SVB

pridané: 29.10.2009, kategória: výberové konanie - archív

Ilustračná snímkaRiaditeľ Matra, n.o. vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta na pozíciu „ÚČTOVNÍČKU SVB“.

Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru. Požiadavky: prax s vedením podvojného účtovníctva aspoň 3 roky, znalosť zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov, ovládanie práce s PC .

Motivačný list spolu s profesijným životopisom zasielajte na mailovú adresu :

mbrzakova@matramartin.sk s označením predmetu „Výberové konanie“,

prípadne doručte na adresu :
Matra, n. o., Šoltésovej 23, 036 01 Martin v termíne do 11. 11. 2009