Výberové konanie – Matra, n.o., Martin

pridané: 08.09.2009, kategória: výberové konanie - archív

ilustračná fotografiaRiaditeľ organizácie Matra, n.o. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na funkciu techik - energetik.

Kvalifikačné predpoklady:
- stredoškolské, resp. vysokoškolské vzdelanie
- prax v oblasti energetiky
- organizačné schopnosti

Požiadavky:
- znalosť právnych predpisov a technických noriem súvisiacich s predmetom činnosti
- komunikatívnosť
- znalosť práce s počítačom

Motivačný list spolu s profesijným životopisom zasielajte na mailovú adresu :
mbrzakova@matramartin.sk s označením predmetu „Výberové konanie“,

prípadne doručte na adresu :
Matra, n.o.
Šoltésovej 23
036 01 Martin
v termíne do 21.09.2009 (pondelok)

Naša web stránka : www.matramartin.sk