Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

pridané: 09.02.2009, kategória: úradné oznamy - archív

ilustračná fotkaMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
pomocný projektový manažér PPP projektov

Rozsah pracovného úväzku:
Plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie
- skúsenosti v oblasti tvorby a implementácie projektov
- znalosť platných právnych predpisov pre príslušnú oblasť
- organizačné a komunikačné zručnosti, zodpovednosť, flexibilnosť, kreatívnosť, odolnosť voči stresovým situáciám

Jazykové znalosti:
- anglický jazyk – aktívne
- znalosť ďalšieho cudzieho jazyka výhodou

Charakteristika pracovného miesta:
Samostatná odborná práca v oblasti realizácie PPP projektov spojených s organizovaním a koordinovaním pracovných stretnutí projektových tímov, s komunikáciou s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, s komunikáciou so zahraničnými partnermi v anglickom jazyku, s prípravou a realizáciou workshopov a prezentácií, spolupráca na príprave projektovej dokumentácie a koordinácia finančných plánov.

Osobný pohovor s uchádzačmi sa uskutoční dňa 19. 02.2009 o 9.00 hod. v zasadačke č. 206 na 2. poschodí Mestského úradu v Martine.

Žiadame uchádzačov, aby v záujme dobrej a rýchlej komunikácie uviedli v evidenčnom liste telefonický (mobilný) a e-mailový kontakt.

Bližšie informácie k voľným pracovným miestam poskytne PaedDr. Dana Töröková – tel.: č.: 043/4204185

Príloha:
Evidenčný list uchádzača o zamestnanie (.pdf, 71kB)

Pozícia je už obsadená.