Ponuka na odpredaj pozemkov

pridané: 01.11.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Ponuka na odpredaj pozemkovMesto Martin, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 MARTIN ponúka na odpredaj pozemky:
- parc. č. KN 1352/1 o výmere 6 030 m2
- parc. č. KN 1352/4 o výmere 502 m2
- parc. č. KN 1352/5 o výmere 498 m2
- parc. č. KN 1352/8 o výmere 392 m2
- parc. č. KN 1352/9 o výmere 405 m2

- všetko k.ú. Martin o celkovej výmere 7 827 m2 , vhodné na investičnú bytovú zástavbu.

Predmetné pozemky sa nachádzajú v širšom centre mesta v lokalite medzi ulicami Bottova a Rupeltdova.

Žiadosť je možné podať do 20. 11. 2008 na adresu:

Mestský úrad,
Odbor evidenčných a správnych služieb,
Nám. S.H. Vajanského 1,
036 01 Martin.

Bližšie informácie na tel. č. 0918 797 122, 043/4204 197.