Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

pridané: 07.10.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ MartinMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine:

1. „referent pre cestovný ruch a rozvoj podnikania“
Organizačný útvar: Oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: anglický jazyk aktívne znalosť ďalších cudzích jazykov výhodou

Osobný pohovor s uchádzačmi sa uskutoční dňa 21.10.2008 o 8.45 hod. v zasadačke č. 206 na 2. poschodí Mestského úradu v Martine. V prípade prihlásenia väčšieho počtu uchádzačov sa uskutočnia aj písomné testy z predmetnej oblasti. Úspešní uchádzači sa následne zúčastnia osobného pohovoru s členmi výberovej komisie.

2. „referent pre kultúru“
Organizačný útvar: Odbor spoločenských služieb, Oddelenie školstva, kultúry a športu
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Osobný pohovor s uchádzačmi sa uskutoční dňa 21.10.2008 o 10.15 hod. v zasadačke č. 206 na 2. poschodí Mestského úradu v Martine. V prípade prihlásenia väčšieho počtu uchádzačov sa uskutočnia aj písomné testy z predmetnej oblasti. Úspešní uchádzači sa následne zúčastnia osobného pohovoru s členmi výberovej komisie.

3. „referent personálnej práce, výchovy a vzdelávania“
Organizačný útvar: Kancelária prednostu
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobný pohovor s uchádzačmi sa uskutoční dňa 21.10.2008 o 13.00 hod. v zasadačke č. 206 na 2. poschodí Mestského úradu v Martine. V prípade prihlásenia väčšieho počtu uchádzačov sa uskutočnia aj písomné testy z predmetnej oblasti. Úspešní uchádzači sa následne zúčastnia osobného pohovoru s členmi výberovej komisie.

Žiadame uchádzačov, aby v záujme dobrej a rýchlej komunikácie uviedli v evidenčnom liste telefonický (mobilný) a e-mailový kontakt. Bližšie informácie k voľným pracovným miestam poskytne Ing. Ľubica Turčanová – tel.: č.: 043/4204150

Príloha:
Evidenčný list uchádzača o zamestnanie

Pozície sú už obsadené.