Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

pridané: 26.09.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ MartinMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:

1. „administratívny referent

Organizačný útvar:
Ekonomický odbor

Kvalifikačný predpoklad:
úplné stredné vzdelanie

Pracovný pomer na dobu určitú – do 31.12.2008


Bližšie informácie poskytne Ing. Ľubica Turčanová – tel.: č.: 043/4204150

Príloha:
Evidenčný list