Informácia o dočasne voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine

pridané: 20.08.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Informácia o dočasne voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v MartineMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o dočasne voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine:

1. „referent prevádzky a údržby mestských komunikácií
Organizačný útvar: Odbor komunálnych služieb
Oddelenie životného prostredia a dopravy
Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie
Uvedené pracovné miesto je dočasne voľné z dôvodu pracovnej neschopnosti zamestnanca.

2. „správca mestských komunikácií
Organizačný útvar: Odbor komunálnych služieb
Oddelenie životného prostredia a dopravy
Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie
Uvedené pracovné miesto je dočasne voľné z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

3. „referent pre parkovanie a rozkopávky
Organizačný útvar: Odbor komunálnych služieb
Oddelenie životného prostredia a dopravy
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Uvedené pracovné miesto je dočasne voľné z dôvodu pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Bližšie informácie k voľným pracovným miestam:
Ing. Ľubica Turčanová – tel.: č.: 043/4204150