Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

pridané: 25.06.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ MartinMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine:

1. Matrikárka (matrikár)

Organizačný útvar:
Odbor evidenčných a správnych služieb, Matričný úrad

Kvalifikačný predpoklad:
úplné stredné vzdelanie

Osobitné požiadavky na pracovné miesto:
uchádzač sa musí preukázať dokladom o zložení skúšky preukazujúcim ovládanie vedenia matrík (§8 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov).

Jedná sa o pracovný pomer na dobu určitú, počas čerpania rodičovskej dovolenky zamestnanca.

Bližšie informácie k voľnému pracovnému miestu:
Ing. Ľubica Turčanová – tel.: č.: 043/4204150

Príloha:
Evidenčný list uchádzača o zamestnanie

Pozícia je už obsadená.