Informácia o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine

pridané: 12.05.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Informácia o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v MartineMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine:

1. „referent personálnej práce, výchovy a vzdelávania“
Organizačný útvar: Kancelária prednostu
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

2. „softwarový a hardwarový technik“
Organizačný útvar: Oddelenie informatiky
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (technické alebo prírodné vedy)

3. „vedúci matričného úradu“
Organizačný útvar: Odbor evidenčných a správnych služieb, Matričný úrad
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
Osobitné požiadavky na pracovné miesto: uchádzač sa musí preukázať dokladom o zložení skúšky preukazujúcim ovládanie vedenia matrík (§8 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov).

4. „referent mestskej stavebnej správy“
Organizačný útvar: Odbor komunálnych služieb, Oddelenie mestskej stavebnej správy
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (stavebné zameranie)

5. „referent investičnej činnosti pre prípravu a uskutočňovanie stavieb“
Organizačný útvar: Odbor komunálnych služieb, Investičné oddelenie
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (stavebné alebo technické zameranie)


Bližšie informácie k voľným pracovným miestam:
Ing. Ľubica Turčanová – tel.: č.: 043/4204150

Príloha:
Evidenčný list