Ponukové konanie

pridané: 09.05.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Ponukové konanieMesto Martin, Mestský úrad, vyhlasuje ponukové konanie na prenájom kuchynských priestorov v budove Mestského úradu v Martine na Námestí S. H. Vajanského 1.

Podmienky účasti:
Predloženie dokladu o oprávnení podnikať v oblasti závodného stravovania (overená kópia).
Predloženie projektu závodného stravovania a prípadne poskytovanie doplnkových služieb v oblasti stravovania
Predloženie návrhu cenovej ponuky za prenájom priestorov za m2 (vrátane kuchynského inventáru)
Predloženie cenovej ponuky stravnej jednotky a vzorového jedálneho lístka na jeden týždeň.

Obhliadka priestorov sa uskutoční dňa 14. 05. 2008 o 14:30 hod.
Záujemcovia hláste sa u Mgr. Dzureca, č. tel.: 4204142

Predloženie požadovaných dokladov a dokumentov prosíme zaslať do podateľne Mestského úradu v Martine (I. posch., č. dv. 127), Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin v termíne do 24. 05. 2008 do 12:00 hod.