Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

pridané: 27.02.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ MartinMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine:

1. „opatrovateľ“
Organizačný útvar: Odbor spoločenských služieb - oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Kvalifikačný predpoklad: stredné vzdelanie, absolvovanie opatrovateľského kurzu je výhodou.

2. „referent pre kultúru“
Organizačný útvar: Odbor spoločenských služieb - oddelenie školstva, kultúry a športu
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa


Bližšie informácie k voľným pracovným miestam:
Ing. Ľubica Turčanová – tel.: č.: 043/4204150

Príloha:
Evidenčný list