Výsledky výberových konaní

pridané: 11.09.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Výsledky výberových konaníV zmysle§ 5 ods. 6 Zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zverejňujeme výsledky výberových konaní, konaných na Mestskom úrade v Martine v dňoch 27. 8. 2007 a 28. 8. 2007.

Vedúci organizačno-právneho odboru
1. Mgr. Iveta Šugárová
2. Mgr. Ivana Kanku

Vedúci odboru evidenčných a správnych služieb
1. PaedDr. Branislav Kohút
2. Ing. Jana Bartková

Vedúci oddelenia strategického rozvoja a zahraničných vzťahov
1. RNDr. Milan Nemček
2. Mgr. Imrich Žigo

Vedúci odboru spoločenských služieb
1. PhDr. Katarína Boďová