Výberové konanie - pomocný projektový manažér

pridané: 10.09.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Výberové konanie - pomocný projektový manažérMesto Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta


„pomocný projektový manažér“


Minimálny kvalifikačný predpoklad:
• úplné stredné vzdelanie


Iné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť
• odborná prax 5 rokov v stavebnej činnosti
• dobrá znalosť práce s PC /Microsoft Office, internet/
• znalosť platných právnych predpisov pre oblasť samosprávy
• ovládanie anglického jazyka slovom aj písmom
• vodičský preukaz skupiny B
• ovládanie ďalšieho cudzieho jazyka výhodou
• skúsenosti s tvorbou a realizáciou projektov výhodou
• samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť


K prihláške je nutné doložiť:

 • profesijný životopis /v slovenskom a anglickom jazyku/,

 • motivačný list /v slovenskom a anglickom jazyku/,

 • doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní.
 • Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na jeden kalendárny rok s nástupom pravdepodobne október 2007.  Prihlášku a ostatné požadované doklady doručte najneskôr do 18. 09. 2007 do 12.00 hod. na adresu:

  Mestský úrad Martin
  Odbor organizačno-personálny
  Nám. S. H. Vajanského 1
  036 49 Martin


  v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie – Pomocný projektový manažér“


  Výberové konanie sa bude konať dňa 21. 9. 2007 o 09.00 hod. na Mestskom úrade v Martine, zasadačka č. 205 /II. poschodie/.