Informácia o voľných pracovných miestach MsÚ Martin

pridané: 27.08.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Informácia o voľných pracovných miestach MsÚ MartinMesto Martin v zmysle § 6 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine:

právnik
– kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa /právnická fakulta/

referent pre riadenie dopravy a mostného hospodárstva
– kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa /stavebné zameranie/

referent životného prostredia pre odpady a verejné osvetlenie
- kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie /technické zameranie/

referent prípravy stavieb
– kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

referent pre verejné obstarávanie
– kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie

referent personálnej práce, výchovy a vzdelávania
– kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Bližšie informácie k voľným pracovným miestam:
Ing. Miroslava Krovinová – tel. č.:043/4133505

Príloha:
Evidenčný list uchádzača o zamestnanie