Výberové konanie - "Pomocný projektový manažér"

pridané: 02.08.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Výberové konanie - "Pomocný projektový manažér"Mesto Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta


„pomocný projektový manažér“


Minimálny kvalifikačný predpoklad:
• úplné stredné vzdelanie


Iné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť
• odborná prax výhodou
• dobrá znalosť práce s PC /Microsoft Office, internet/
• znalosť platných právnych predpisov pre oblasť samosprávy
• ovládanie anglického jazyka slovom aj písmom
• vodičský preukaz skupiny B
• ovládanie ďalšieho cudzieho jazyka výhodou
• skúsenosti s tvorbou a realizáciou projektov výhodou
• samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť


K prihláške je nutné doložiť:
• profesijný životopis /v slovenskom a anglickom jazyku/,
• motivačný list /v slovenskom a anglickom jazyku/,
• doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní.Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na jeden kalendárny rok s nástupom september 2007.Prihlášku a ostatné požadované doklady doručte najneskôr do 10. 08. 2007 do 12.00 hod. na adresu:

Mestský úrad Martin
Odbor organizačno-personálny
Nám. S. H. Vajanského 1
036 49 Martin


v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie – Pomocný projektový manažér“


Výberové konanie sa bude konať dňa 14. 8. 2007 o 10.00 hod. na Mestskom úrade v Martine, zasadačka č. 205 /II. poschodie/.