Ocenenie v súťaži ZlatyErb.sk 2006 pre Martin

pridané: 21.11.2006, kategória: tlačové správy - archív

Ocenenie v súťaži ZlatyErb.sk 2006 pre Martinprevziatie oceneniaAj v tomto roku vyhlásila Únia miest Slovenska a OZ eSlovensko pod záštitou predsedu NR SR a niekoľkých vysokých predstaviteľov výkonnej i zákonodarnej moci súťaž „ZlatyErb.sk“.

Táto už niekoľko rokovo podporuje informatizáciu slovenských samospráv a výmenu skúseností a v závere hodnotí snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí a oceňuje výnimočné projekty.

Do tohto ročníka súťaže sa zaregistrovalo 50 slovenských územných samospráv (3 VÚC, 30 miest a mestských častí a 17 obcí) a 1 česká obec so svojimi internetovými stránkami a elektronickými službami. Medzi nimi bola aj oficiálna internetová stránka mesta Martin www.martin.sk .

Jedenásť porotcov podľa 60 kritérií hodnotilo jednotlivé samosprávy a ceny udelili v troch hlavných kategóriách: „Najlepšia stránka samosprávneho kraja“, „Najlepšia stránka miest a mestských častí“ a „Najlepšia stránka obcí“. V každej kategórii je udelená Hlavná cena a 4 ceny bez určenia poradia pre samosprávy, ktoré sa umiestnia na druhom až piatom mieste.

Špeciálne ceny sú udeľované v kategóriách: „Najlepšia elektronická služba samospráv – Cena spoločnosti Microsoft“, „Najlepšia bezbariérová stránka územných samospráv“ a „Najlepšia stránka samospráv v oblasti cestovného ruchu – Cena spoločnosti Hewlett-Packard“. V tomto ročníku bola udelená aj mimoriadna „Cena za najlepšiu stránku zahraničnej samosprávy v slovenskom jazyku“.

Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené a ceny odovzdané počas galavečera medzinárodnej konferencie ITAPA 2006, dňa 14. novembra 2006 za účasti podpredsedu vlády Dušana Čaploviča a mnohých významných osobností politického a spoločenského života a špičkových odborníkov v oblasti informačných technológii.

Súťaž bola veľmi vyrovnaná a mnohí z porotcov konštatovali stúpajúci trend kvality z hľadiska obsahu, štruktúry i technického a grafického riešenia všeobecne, ale najmä u mestských samospráv. Výrazne sa zvýšila i kvalita internetových stránok Vyšších územných celkov a rozšíril sa počet obcí v súťaži.

Mesto Martin získalo v rámci súťaže ZlatyErb.sk 2006, rovnako ako v roku 2004, cenu bez určenia poradia v kategórii web-mesta a tak patrí v roku 2006 medzi päť najlepších internetových stránok v tejto kategórii. Víťazom v spomenutej kategórii sa stala stránka www.bratislava.sk. V kategórii web-VÚC získala hlavnú cenu webová stránka nášho Žilinského kraja : www.regionzilina.sk.