Každý účastník dostal informačný leták a poznámkový blok