Pri príležitosti ukončenia projektu vzdelávania sa konala vo veľkej zasadačke mestského úradu konferencia za účasti preškolených zamestnancov.


Konferencia - záverečné vyhodnotenie projektu

Pri príležitosti ukončenia projektu vzdelávania sa konala vo veľkej zasadačke mestského úradu konferencia za účasti preškolených zamestnancov.